Planetarium

Narodowe Muzeum Techniki oprócz licznych wystaw stałych i czasowych oferuje także odwiedzającym swe własne planetarium. Powstało w roku 1972 (będąc pierwszym tego typu miejscem w stolicy) i znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki. Gromadzi eksponaty z dziedziny astronomii i astronautyki, a przede wszystkim organizuje seanse obserwacji nieba oraz prelekcje. Podczas jednego seansu placówka jest w stanie pomieścić 34 osoby, które mogą podziwiać nieboskłon za sprawą najlepszej jakości projektorów i przyrządów optycznych.

Szczególnie atrakcyjnie przedstawia się oferta planetarium skierowana dla młodszych odbiorców. Przybywające tu grupy szkolne mają sposobność wysłuchania ciekawych pogadanek o geografii i astronomii, których temat pokrywa się z teoretyczną wiedzą nabywaną przez dzieci w szkole. Program spotkań jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do wieku. Uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej dowiedzieć się mogą elementarnych informacji o gwiazdozbiorach i ciałach niebieskich, różnicach między nimi (np. pomiędzy planetami a gwiazdami) oraz o tym jak powstawały. Nieco starszym uczniom pracownicy planetarium wyjaśniają najważniejsze pojęcia astronomiczne związane z ruchem Ziemi, planet, gwiazd i satelit oraz cyklem pór roku na naszej planecie. Prezentowane są także podstawowe informacje z zakresu odkryć astronomicznych i ich wpływu na dzisiejsze postrzeganie kosmosu. Gimnazjaliści mają okazję dowiedzieć się m.in. o funkcjonowaniu i historii Układu Słonecznego i dziejach teorii geocentrycznej i heliocentrycznej. Nieco bardziej szczegółowa wiedza prezentowana jest młodzieży ze szkół średnich, której program nauczania pozwala na rozumienie takich pojęć i zjawisk jak prawo Keplera, Wielki Wybuch, precesja i nutacja osi ziemskiej. Ponadto do tej grupy wiekowej skierowane są prelekcje dotyczące astronomii sferycznej czy astrofizyki.

Wszystkie tematy poruszane podczas prelekcji przedstawiane są w sposób niezwykle przystępny, co sprawia, że nawet osoby nieinteresujące się na co dzień Wszechświatem – zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli – mają z pobytu w planetarium wiele satysfakcji. W 2012 planetarium przeszło solidny remont, który pozwolił na podniesienie komfortu zwiedzających i zwiększenie atrakcyjności miejsca.