Korzenie Narodowego Muzeum Techniki

Obecne Narodowe Muzeum Techniki zostało otwarte w roku 1955 (jako Muzeum Nauki i Techniki), jednak chcąc dokładnie prześledzić jego dzieje, należy cofnąć się jeszcze o blisko sto lat wstecz. W roku 1875 powstało przy placu Krasińskich w Warszawie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (otwarte w pełni dla zwiedzających w 1905 roku), które zapoczątkowało tradycję muzealnictwa związanego z przemysłem na ziemiach polskich. Gromadziło eksponaty dotyczące techniki, przemysłu i rolnictwa, pełniąc funkcję edukacyjną i kulturalną. Miało także niemały wpływ na lokalne życie gospodarcze i kształtowanie elit naukowych (z placówką tą związana jest m.in. Maria Skłodowska-Curie).

Kolejną ważną datą jest rok 1929, wówczas z inicjatywy wybitnego inżyniera Kazimierza Jackowskiego powołano do życia Muzeum Techniki i Przemysłu, istniejące do 1939 roku przy Krakowskim Przedmieściu i ul. Tamka w Warszawie. Po wojennej zawierusze powstał pomysł reaktywacji instytucji w nowym miejscu i formule. Temat ten był przedmiotem obrad Drugiego Kongresu Techników Polskich w 1952 roku, na którym postanowiono przekazać odpowiedzialność za powołanie nowego muzeum Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), a za siedzibę wybrać świeżo powstałą wizytówkę stolicy – Pałac Kultury i Nauki. Muzeum rozpoczęło swą działalność od zorganizowania przez inżyniera Janusza Ciążkowskiego (pierwszego dyrektora placówki) wystawy „Postęp techniczny w służbie człowieka”. W następnych latach jednostka sukcesywnie poszerzała ofertę i liczbę eksponatów. Jednocześnie powstawać zaczęły oddziały jednostki, głównie na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, kuźnia wodna w Starej Kuźnicy czy Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach). W 1972 roku powstało tutaj pierwsze warszawskie planetarium. W ciągu lat muzeum prezentowało również najnowsze osiągnięcia techniki, zarówno na wystawach stałych, jak i czasowych. Promowało wiedzę techniczną poprzez organizowanie spotkań, konferencji, prelekcji, warsztatów, lekcji muzealnych skierowanych do najmłodszych i produkcję programów telewizyjnych.

Obecne Narodowe Muzeum Techniki (pod tą nazwą jednostka funkcjonuje od 2017 roku) jest godnym spadkobiercą pierwszych na ziemiach polskich placówek szerzących wiedzę dotyczącą nauki, techniki i rzemiosła, a jednocześnie jednym z ciekawszych miejsc na muzealnej mapie Warszawy.